Tra cứu đơn hàng

Kiểm tra nhanh chóng đơn hàng của bạn trên cả máy tính, điện thoại, tablet,…

Hỗ trợ đa màn hình, giao diện tiện ích, dễ dàng thao tác.

Rất dễ dàng để thể hiện một chức năng in ấn duy nhất, hỗ trợ hơn 100 công ty chuyển phát nhanh

Tự động theo dõi chuyển phát nhanh tiến bộ của bạn, mệnh lệnh rõ ràng để xác định bất thường có thể tồn tại

Tự động Logistics để gửi khách hàng của bạn để nhắc nhở  cho tùy chỉnh của bạn truy vấn một trang chuyên dụng

Các doanh nghiệp, vi kinh doanh và doanh nhân

Rất dễ dàng để thể hiện một chức năng in ấn duy nhất, hỗ trợ hơn 100 công ty chuyển phát nhanh

Tự động theo dõi chuyển phát nhanh tiến bộ của bạn, mệnh lệnh rõ ràng để xác định bất thường có thể tồn tại

Tự động Logistics để gửi khách hàng của bạn để nhắc nhở  cho tùy chỉnh của bạn truy vấn một trang chuyên dụng